Info

Geachte bezoeker van deze website,

Het bestuur en de aangesloten verenigingen van de Federatie Veteranen Voetbal Noord-Limburg en Oost-Brabant heten u van harte welkom op hun website.

De Federatie is opgericht op 5 april 1963 en bestaat dus al 60 jaar. Doelstelling van de    Federatie is het bevorderen en doen beoefenen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen en dat van de veteranen in het bijzonder. Onder veteranen wordt hier begrepen spelers die minimaal de leeftijd van dertig jaar of ouder bezitten en lid zijn van de K.N.V.B.

Het komende seizoen zijn de aangesloten teams verdeeld in zeven groepen waarbij het regionale aspect de boventoon voert. In een seizoen spelen de teams een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar. Er worden geen standenlijsten opgemaakt en wedstrijden die om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden op de geplande datum, worden niet meer ingehaald. De speeltijd van een veteranenwedstrijd bedraagt twee maal 35 minuten en een pauze van 10 à 15 minuten. Er kan gedurende de gehele wedstrijd gewisseld worden waarbij ook gewisselde spelers weer inzetbaar zijn. De spelregels van de K.N.V.B zijn van toepassing.

Hoewel op de pagina waar de definitieve indeling van het seizoen vermeld staat achter elke vereniging te lezen is op welk tijdstip de betreffende vereniging zijn thuiswedstrijd speelt, is er binnen de Federatie de afspraak gemaakt dat de leider/wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging een week voor de geplande wedstrijd via mail laat weten of het aangegeven tijdstip nog juist is. Voor het seizoen 2023-2024 hebben zich 79 teams ingeschreven.

Mocht naar aanleiding van het bovenstaande uw interesse gewekt zijn om uw veteranenteam aan te melden voor de groepswedstrijden, doe dit dan wel vóór 1 juli. Indien uw team voldoet aan de gestelde voorwaarden dan kunt u zich wenden tot de secretaris van de Federatie door op de hierna volgende link hier  te klikken.

Het bestuur van de Federatie Veteranen Voetbal Noord-Limburg en Oost-Brabant,

De voorzitter a.i.                                                                                        De secretaris,

Erik-Jan van Nunen                                                                                    Henk Peperkamp